UGOVOR O NAJMU DIZALICE

Članak 1.

Najmodavac daje u najam dvostupnu automobilsku dizalicu nosivosti 4 tone (dalje: Dizalica) koja se nalazi u radnom prostoru obrta LER, na adresi Gjure Szaba 4, 10000 Zagreb (dalje: Radni prostor), a Najmoprimac ju upotrebljava isključivo u privatne i amaterske svrhe.

Najmoprimac ima pravo na uporabu Dizalice isključivo uz najavu i prethodni dogovor termina s Najmodavcem.

Članak 2.

Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme s mogućnosti raskida od svake ugovorne strane u bilo kojem trenutku.

Raskid ugovora podnosi se pismenim putem u Radnom prostoru ili poštom na adresu Radnog prostora. Nakon raskida ugovora Najmoprimac gubi pravo korištenja Opreme.

Članak 3.

Najmodavac jamči ispravnost Dizalice, te da je ona njegovo isključivo vlasništvo.

Najmodavac smije sklopiti Ugovor o najmu dizalice s neograničenim brojem osoba, ali ne smije istovremeno dogovoriti termine korištenja za više Najmoprimaca u isto vrijeme.

Članak 4.

Cijena najma ovisi o odabranom prodajnom paketu sukladno aktualnom Cjeniku, koji je dostupan u Radnom prostoru i na web stranici www.ler.hr. Plaćanje se u pravilu vrši unaprijed, osim ako se ugovorne strane prethodno ne dogovore drugačije.

Članak 5.

Opći uvijeti najma dizalice su sastavni dio ovog Ugovora.

Najmoprimac se potpisom ovog Ugovora slaže da je upoznat s  Općim uvjetima najma dizalice i obvezan ih se pridržavati.

Opći uvjeti najma dizalice dostupni su u svakom trenutku u Radnom prostoru,  na web stranici www.ler.hr. i na poleđini ovog Ugovora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *